โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในเด็ก

โรคภูมิแพ้อาหารมีแนวโน้มที่จะสูญเสียน้ำมีแบคทีเรียมากมายและมีการแสดงออกของยีนตามปกติของผิวหนังที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ความผิดปกติเหล่านี้ยังพบได้ในผิวหนังที่มีแผลที่ผิวหนังอักเสบ พยายามทำความเข้าใจว่าผิวที่ดูมีสุขภาพดีอาจแตกต่างกันอย่างไรในเด็กที่พัฒนาทั้งโรคผิวหนังภูมิแพ้และภูมิแพ้อาหารเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีโรคผิวหนังภูมิแพ้เพียงลำพัง

น่าสนใจเราพบความแตกต่างเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในผื่นที่ผิวหนัง แต่ในกลุ่มตัวอย่างที่ดูเหมือนผิวที่ไม่ได้รับผลกระทบนิ้วเท้าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจช่วยเราไม่เพียง แต่เข้าใจโรคผิวหนังภูมิแพ้ แต่ยังระบุเด็กที่เสี่ยงต่อการแพ้อาหาร ผื่นและในที่สุดกลยุทธ์การป้องกันการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้เด็กได้รับผลกระทบน้อยลง โรคผิวหนังภูมิแพ้เป็นขั้นตอนแรกของการเกิดโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในเด็กบางคนที่ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้มีอาการแพ้อาหารและบางครั้งอาจเป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจและโรคหอบหืดภูมิแพ้ นักภูมิคุ้มกันวิทยาหลายคนตั้งสมมติฐานว่าสารก่อภูมิแพ้ในอาหารนั้นอาจไปถึงเซลล์ภูมิคุ้มกันได้ง่ายขึ้นผ่านสิ่งกีดขวางทางผิวหนังที่ผิดปกติซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคผิวหนังภูมิแพ้ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการทางชีวภาพที่ทำให้เกิดอาการแพ้อาหาร