เร่งการปรับใช้เพื่อหาทางออกทางธุรกิจ

ข่าวกรองประดิษฐ์ได้กลายเป็นคำศัพท์ทางธุรกิจและการตลาดซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ บริษัท ต่างๆ ตามที่ Gartner Consulting มูลค่ารวมธุรกิจที่ได้จาก AI จะเพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 ไปเป็นมากกว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2565 แม้จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เฉพาะในภาคไฮเทคเท่านั้น

แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ เช่นการก่อสร้างการค้าและการทำเกษตรกรรมซึ่งเร่งการปรับใช้เพื่อหาทางออกทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลและพลังงานยักษ์ใหญ่มิตรผลได้ใช้ AI ในกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์และการทำตลาดทั้งหมดซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้นซึ่งช่วยให้ บริษัท มีกำไรถึง 12 ล้านบาทนับตั้งแต่มีการนำไปใช้