คาดการณ์ความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ถูกต้องมากกว่าการตรวจหาDNA ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก มีประมาณ 10 ล้านคนในสหราชอาณาจักรที่ติดเชื้อ HPV อย่างไรก็ตามการทดสอบ HPV จะระบุเฉพาะว่าผู้หญิงติดเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง แต่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่แท้จริงของโรคมะเร็งซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำ เป็นเหตุให้เกิดความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็น

สำหรับสตรีที่ติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลบวก แต่จะกำจัดไวรัสและไม่ทำให้เกิดโรคได้ คาดการณ์ความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก การทดสอบใหม่ดีกว่าการตรวจ Pap smear หรือ HPV test ตรวจพบร้อยละ 100 ของมะเร็งปากมดลูกที่แพร่ระบาดแปดชนิดที่พัฒนาขึ้นในสตรีจำนวน 15,744 รายในระหว่างการทดลอง ในการเปรียบเทียบพบว่า Pap smear ตรวจพบเพียง 25% ของมะเร็งและการทดสอบ HPV พบร้อยละ 50